Verkeersplan aansluiting N34

Foto opgenomen op website Plaatselijk Belang met toestemming provincie Drenthe.

Verkeersplan voor de N34

Waarom een nieuwe aansluiting?

In 2007 heeft de provincie Drenthe de N34 overgenomen van de rijksoverheid. Bij de overname is de provincie de verplichting aangegaan om alle aansluitingen ongelijkvloers te maken. Door het aanleggen van ongelijkvloerse aansluitingen neemt de verkeersveiligheid toe. De twee gelijkvloerse aansluitingen in de gemeente Borger Odoorn worden daarom ook vervangen door één ongelijkvloerse aansluiting, die bij de Slenerweg komt de liggen.

Hieronder plaatsen wij berichten van de Provinciale Staten, de gemeente(n) of andere berichten vanuit de media, die betrekking hebben op de verdere ontwikkeling en uitvoering van het verkeersplan N34.