Dorpshuis

Het Stichting bestuur en de vrijwilligers van Stichting Dorpscentrum ’t Haantje, geregistreerd onder KvK nr. 41017523, ofwel algemeen bekend als “Ons dorpshuis” doen er alles aan om het dorpshuis, dat geheel in eigen beheer is, niet alleen draaiende, maar uiteraard ook in een zo goed mogelijke staat te houden.
Het is immers de ontmoetingsplaats voor alle bewoners van ‘t Haantje en Kibbelveen en tegelijkertijd een verhuurbaar object, dat ook voor ‘buitenstaanders’ aantrekkelijk genoeg moet zijn om een feest of andere activiteiten te organiseren.
Inlichtingen gebruik dorpshuis: Jaap Kiers; e-mail jakiers@hetnet.nl tel 06-10711962
Activiteiten die in “Ons Dorpshuis” plaats vinden, met als doel het dorpsgevoel en samenhorigheid te bevorderen zijn vele. Zoals een vrouwenvereniging, een koersbalclub, een kaartclub, een toneelvereniging en vele workshops.
Mocht U, Jij of jullie in het mooie dorp ’t Haantje of Kibbelveen gaan wonen en de mogelijkheid zoeken om je leefomgeving beter te leren kennen is een bezoek of vrijwilliger worden in “Ons Dorpshuis” een aanrader.
Contact via e-mail dorpshuis.thaantje@gmail.com tel 06-18772522