Stichting Dorpscentrum ’t Haantje (ofwel ‘Ons Dorpshuis’)

Het stichtingsbestuur en de vrijwilligers van Stichting Dorpscentrum ’t Haantje, geregistreerd onder KvK nr. 41017523, ofwel algemeen bekend als ‘Ons dorpshuis’ doen er alles aan om het dorpshuis, dat geheel in eigen beheer is, niet alleen draaiende, maar uiteraard ook in een zo goed mogelijke staat te houden. Het is immers dé ontmoetingsplaats voor alle bewoners van ‘t Haantje en Kibbelveen en tegelijkertijd een verhuurbaar object, dat ook voor ‘buitenstaanders’ aantrekkelijk genoeg moet zijn om  een feest of andere activiteiten te organiseren.
Voor de activiteiten die ‘Ons Dorpshuis’ onderneemt wordt het bestuur regelmatig bijgestaan door vrijwilligers. 

ACTIVITEITEN ‘ONS DORPSHUIS”. De activiteiten die door Stichting Dorpscentrum ’t Haantje worden georganiseerd zijn voor jong en oud. De activiteiten hebben het doel het dorpsgevoel en de saamhorigheid te bevorderen. Het dorpshuis is dé ontmoetingsplek in het dorp en er is voor elk wat wils iets leuks te ondernemen. Zo is er een enthousiaste en actieve vrouwenvereniging TNEV, een koersbalclub, een kaartclub, een toneelvereniging, een ouderensoos, een jaarlijks terugkerend sportevenement, de bingo, enzovoorts. Absoluut de moeite waard om kennis met de organisatoren te maken. Hiervoor verwijzen wij door naar de contactinformatie en naar hun Facebookpagina.

OPROEP VRIJWILLIGERS

Er zijn altijd meer vrijwilligers nodig, omdat urgente klussen te lang blijven liggen of zelfs helemaal niet aan bod kunnen komen. Het stichtingsbestuur van ‘Ons Dorpshuis’ roept dan ook met klem bewoners van het dorp op om ook vrijwilliger te worden (als vaste kracht of op incidentele basis). 
Zaken die de meeste aandacht vragen zijn: schilderwerk binnen en buiten, werkzaamheden op het dak, opruimen en schoonmaken van diverse ruimtes zoals kelder, kleedkamers en bezemhok, maar ook steun bij activiteiten. 
Als ook u de noodzaak inziet van een goed en gezond functionerend dorpshuis, kom dan snel de gelederen versterken. Aanmelden kan bij Freddy Zwiggelaar, telefoon 0591-513256.

Het Dorpskrantje ‘HANENGEKRAAI‘ wordt een aantal keer per jaar uitgebracht en is voor de bewoners van ’t Haantje, Kibbelveen en omstreken. Dit krantje wordt gemaakt in samenspel tussen de Vereniging Plaatselijk Belang en Ons Dorpshuis’. Actuele ontwikkelingen, bewoners nieuws, creatieve- en sfeervolle activiteiten voor zowel de jeugd als de volwassenen in het dorp en de kalender worden hierin weergegeven. Heeft u kopij? Geef het door aan de redactie Hanengekraai, Email naar: dorpshuis.thaantje@gmail.com of plbelang@gmail.com

Social media: Facebook https://www.facebook.com/dorpshuis.thaantje/