Onder de aandacht

Onder de aandacht

Ter informatie aan de leden wordt per te houden bestuursvergadering een aantal agendapunten opgesomd, die -naast andere onderhanden zaken- specifiek bij het bestuur onder de aandacht zijn.Agenda 5 maart 2019:

– Trainingsveld en bomen dorpshuis: Stimuleringsfonds(invulling)
– Dorpsfeest 2020: aankleding, vrijwilligerspool, enquête, contact met zorgboerderij, ideëen.
– Kwaliteit/veiligheid wegen Kibbelveen
– Plan Glasvezel Zuidenveld

20 juni 2019: de aanleg van het nieuwe trainingsveld is gestart. Ploegen, kilveren, inzaaien enz. Foto: eigen foto Plaatselijk Belang