Onder de aandacht

Onder de aandacht

– Bevordering gezondheid inwoners (door bijv. facilitering sport en spelmogelijkheden)
– Overleg met gemeente m.t.b. verbetering kwaliteit en veiligheid van de wegen rond en in het dorp ’t Haantje en buitengebied Kibbelveen
– Aandacht voor ontwikkelingen aanleg snelweg en afritten nabij ons dorp (A34)

Maar ook: verdere stimulering van interessante en leuke activiteiten (workshops, sport en spel, soos, enz.) om op goede wijze saamhorigheid in ons dorp te bevorderen. Aandacht voor het stimuleren van vrijwilligers die deze activiteiten mogelijk kunnen maken.

20 juni 2019: de aanleg van het nieuwe trainingsveld is gestart. Ploegen, kilveren, inzaaien enz. Foto: eigen foto Plaatselijk Belang