Lidmaatschap

Bijdrage lidmaatschap Plaatselijk Belang (voor leden vanaf 18 jaar)

De contributie bedraagt € 6,00 per jaar per gezin. De contributie wordt in de maand mei van ieder jaar geind. U ontvangt in de maand april een email bericht met het verzoek om de contributie over te maken ten gunste van de RABO rekening van de Vereniging, rekening nr:

NL 11 RABO 0359231500 t.n.v. Plaatselijk Belang ’t Haantje en Kibbelveen

Heeft u nog geen email adres aan ons doorgegeven dan krijgt u een brief met daarin de gegevens naar welke bankrekening van de Vereniging u het lidmaatschapsgeld kunt overmaken.

NIEUWE AANMELDING LIDMAATSCHAP: Bent u nog geen lid, dan kunt u zich via het digitale contactformulier op deze website aanmelden. Natuurlijk kunt u ons ook eerst vragen stellen over het werk en doelstelling van Plaatselijk Belang.

Een welkomst attentie wordt u als nieuwe bewoner van ons dorp en als (toekomstig) lid van de Vereniging Plaatselijk Belang aangeboden door het bestuur.