Jaarvergadering

Notulen Jaarvergadering Plaatselijk Belang 14 oktober 2019. Klik op onderstaande link om de notulen te lezen.

https://www.thaantjekibbelveen.nl/wp-content/uploads/2020/10/Notulen-Jaarvergadering-Plaatselijk-Belang-2019-5.pdf

Impressie jaarvergadering 14 oktober 2019 Klik op onderstaande link om de impressie te lezen.


Download hieronder de agenda

Het Plaatselijk Belang van ’t Haantje-Kibbelveen is een vereniging. Een vereniging is een organisatievorm die gericht is op een immaterieel doel. Het immateriële doel van een vereniging kan van charitatieve, ideële, kunstzinnige of levensbeschouwelijke aard zijn. Een vereniging streeft geen commercieel doel na.

Download hier de enquête van het Plaatselijk Belang. Deze enquête is eind september meegestuurd met het dorpsblad Hanengekraai en bevat vragen omtrent het werk van het bestuur Plaatselijk Belang. Uw ideeën zijn altijd welkom!


Heeft u vragen aan het bestuur, of punten voor de bestuursagenda, bel met het secretariaat of mail naar plbelang@gmail.com