Jaarvergadering

Noteer in uw agenda: MAANDAGAVOND 17 JUNI 2019 JAARVERGADERING van PLAATSELIJK BELANG. De jaarvergadering is door omstandigheden komen te vervallen en wordt gepland in september. Exacte datum en tijdstip wordt spoedig bekend gemaakt. U ontvangt de agenda in uw brievenbus. Ook vindt u de informatie ook op deze website (pdf).


Het Plaatselijk Belang van ’t Haantje-Kibbelveen is een vereniging. Een vereniging is een organisatievorm die gericht is op een immaterieel doel. Het immateriële doel van een vereniging kan van charitatieve, ideële, kunstzinnige of levensbeschouwelijke aard zijn. Een vereniging streeft geen commercieel doel na.

Het bestuur heeft twee hoofdtaken: het besturen van de vereniging (het voeren van het dagelijks beleid) en het vertegenwoordigen van de vereniging. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering van de leden door overlegging van het jaarverslag.

Hieronder vindt u de notulen van voorgaande jaarvergaderingen en eventueel andere door de Vereniging Plaatselijk Belang ’t Haantje-Kibbelveen ten behoeve van haar leden gepubliceerde documenten. Deze documenten zijn veelal opgenomen in PDF-formaat en downloadbaar.

Heeft u vragen aan het bestuur, of punten voor de bestuursagenda, bel met het secrateriaat of mail ons!