Historie

De herkomst van de naam ’t Haantje is onzeker. Men vermoedt dat het de naam van een café is geweest, maar het waarom van de naam is nog steeds onduidelijk. Het verhaal gaat dat de herbergier een struik bij zijn huis had staan die in de vorm van een haan was geknipt. Maar ook is er de lezing dat de naam te danken is aan een uithangbord van de lokale herberg. Het blijft een raadsel.

’t Haantje werd halverwege de negentiende eeuw gesticht, als gevolg van het graven van de trurfvaart het Oranjekanaal (Drents: Oranjeknaol) door kanaalgravers. Deze kanaalgravers en de veenarbeiders op het veld zagen mogelijkheden om in deze omgeving voor zichzelf en hun gezin een bestaan op te bouwen. ’t Haantje is een voor Drentse begrippen jong dorp dat is gelegen aan het Oranjekanaal, omlijst door een hoogveen ontginnings-landschap. Het kanaal werd in 1854 gegraven om turf uit Zuid-Oost Drenthe te halen.

Vroeger waren in het dorp 2 kruideniers, het basisschooltje ’t Haantje, een kerkje en de voetbalclub VV Theo (‘t Haantje eOmstreken). Het dorp heeft altijd een goed verenigingsleven gekend, wat tot op de dag van vandaag toch zo is. Helaas moest door gebrek aan leden de op 18 augustus 1947 opgerichte voetbalvereniging aan het eind van het seizoen 2011/2012 worden opgeheven. Het beeld van enthousiaste mannen met hun bekende blauw en witte tenue en hun supporters op weg naar hun club verdween uit het straatbeeld. Het schooltje, alsook het evangelisatie-kerkje werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw gesloten. Toch heeft het dorp -relatief gezien- nog een goed verenigingsleven, met een enthousiaste vrouwenvereniging, een toneelvereniging, sport- en spel activiteiten, enzovoorts.

Kraterbosje ’t Haantje

’t Haantje ontsnapte eind 1965 aan een ramp. Op 1 december 1965 vond vlak bij het dorp de enige blow-out in de geschiedenis van de Nederlandse gaswinning plaats. De 50 meter hoge boortoren werd volledig verzwolgen. Door inspuiting met grout (mengsel van cement en water) werd de put uiteindelijk gedicht. De krater werd afgedicht met een enorme hoeveelheid grond, waardoor in ’t Haantje een krater-vennetje ontstond. Er resteert op de plek des onheils nog slechts een paar leidingen en afsluiters, als stille getuigen van het toenmalig wereldnieuws. Maar de natuur heeft gelukkig weer de overhand genomen.

’t Haantje is vandaag de dag goed in trek bij mensen die in Drenthe op vakantie gaan of een gezellig dagje uit. De omgeving leent zich voor prachtige fiets- en wandeltochten. Voor fitte wandelaars is er de Knapzak K47-wandelroute, die door het dorp loopt naar Noord-Sleen. Ook de recreatieve fietsers en fervente mountainbikers kunnen in deze prachtige omgeving prima aan hun trekken komen. En niet te vergeten biedt dit gebied voor natuurliefhebbers een afwisselende omgeving met bossen en hoog- en laagveengebieden.