Feestcommissie

90-jarig Jubileum 1930-2020 Vereniging Plaatselijk Belang

Voor het organiseren van ‘de GROTE dag’, het 90 jarige jubileum van de Vereniging Plaatselijk Belang, vragen wij steun en inzet van de dorpsbewoners. Samen kunnen wij een mooie, sfeervolle en gedenkwaardig jubileumfeest medio 2020 organiseren.

Maar daarvoor zijn bewoners nodig met leuke ideëen en/of handige handen die plannen willen helpen uitwerken en vormgeven. Enthousiaste vrijwilligers die in aanloop naar deze grote dag het bestuur willen bijstaan om zaken goed op de rails te zetten.

Maar ook vragen wij hulp van mensen die tijdens de feestdag ondersteuning willen geven. Denk aan hulp bieden in het dorpshuis, ondersteuning bieden bij sport- of spel onderdelen of andere activiteiten en niet te vergeten goede begeleiding van onze jeugd.

Samenspel en saamhorigheid is waar het deze dag om zal draait, zodat het voor een ieder een fijne en gedenkwaardige dag mag worden.

Heb jij leuke ideëen, wil je zeker helpen? Elke handreiking die wij krijgen is absoluut welkom! Meld je snel aan bij één van de bestuursleden, of mail naar het secretariaat: plbelang@gmail.com. Wij gaan ervoor! Jullie toch ook!