Lidmaatschap

Bijdrage lidmaatschap Plaatselijk Belang (voor leden vanaf 18 jaar)

De contributie bedraagt € 10,00 per jaar per gezin. De contributie wordt aan het eind van ieder jaar geïnd. U ontvangt in september/ oktober een bericht met het verzoek om de contributie over te maken ten gunste van de RABO rekening van de Vereniging, rekening nr: NL 11 RABO 0359231500 t.n.v. Plaatselijk Belang ’t Haantje en Kibbelveen

Heeft u nog geen email adres aan ons doorgegeven dan krijgt u een brief met daarin de gegevens naar welke bankrekening van de Vereniging u het lidmaatschapsgeld kunt overmaken.

NIEUWE AANMELDING LIDMAATSCHAP: Bent u nog geen lid, dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat : plbelang@gmail.com

Een welkomst attentie wordt u als nieuwe bewoner van ons dorp en als (toekomstig) lid van de Vereniging Plaatselijk Belang aangeboden door het bestuur.