Bestuur

Samenstelling bestuur

Omdat we niet elke keer met het hele dorp bijeen kunnen komen is er een bestuur dat leiding geeft aan de vereniging. Dit bestuur bestaat uit minimaal (3) leden. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door de volgende mensen:

  • : Ard Remmerde, voorzitter
  • : Jolanda van der Breggen, secretaris
  • : Peter Hardus, penningmeester
  • : Arnold Kocks, algemeen bestuurslid
  • : Henk Elling, algemeen bestuurslid

Wat doet Plaatselijk Belang

Het bestuur schrijft één keer in het jaar een ledenvergadering uit. Tijdens deze vergadering doet zij verslag aan de leden van alle lopende zaken en legt zij eventueel zaken voor waarover een beslissing genomen moet worden. Soms zijn er zulke speciale ontwikkelingen dat een extra vergadering wordt uitgeschreven. De agenda en beperkte toelichting van de besproken punten tijdens de bestuursvergaderingen, die eveneens informatief kunnen zijn voor inwoners van het dorp die (nog) geen lid zijn van de Vereniging, worden gepubliceerd op deze website.

De doelstelling van het Plaatselijk Belang is dat zij de belangen behartigt en bevordert van de inwoners van ’t Haantje en Kibbelveen. Daarmee zijn wij een vereniging die graag opmerkzaam gemaakt wordt en samen met u overlegt over wat er voor het dorp en haar inwoners beter kan, of wat u hindert. Informeer ons en wij leggen dan de contacten met de gemeente en of andere organisaties die van belang kunnen zijn en proberen samen met u naar een oplossing te zoeken.

Commissies

Er is een tweetal commissies dat wordt aangestuurd door het Plaatselijk Belang, te weten:

  • een welkomstcommissie die nieuwe inwoners welkom heet en ze wegwijs maakt in het dorp en
  • een activiteiten-/feestcommissie, die bij speciale momenten zorgdraagt voor de vrolijke noot in het dorp. Veelal wordt ook samengewerkt met het bestuur van Stichting Ons Dorpshuis omdat de activiteiten met name plaatsvinden in het centaal in het dorp gelegen dorpshuis (nr 60A).

Andere zaken

Andere zaken waar het Plaatselijk Belang zich voor inzet zijn de verkeersveiligheid en bevordering van goede leefbaarheid in het dorp. Dat gaat van groot tot klein: we bemoeien ons in het belang van het dorp met de ontwikkelingen rond de  aansluiting (ongelijkvloerse kruising) N34, maar ook als iemand klachten heeft over bijvoorbeeld kapotte bestrating of andere vernielingen binnen onze kern. Wij zullen naar juiste instanties actie ondernemen. Zaken die in het dorp spelen en van belang zijn voor de inwoners hebben dus onze aandacht.

Heb je vragen aan het bestuur van het Plaatselijk Belang, mail naar plbelang @ gmail.com.