90 jaar Plaatselijk Belang

1930 – Gelijktijdig met de opening van de 2-klassige basisschool ’t Haantje werd ook de Vereniging Plaatselijk Belang opgericht. Helaas was de sluiting van de school vanwege een te klein aantal leerlingen in 1995 onafwendbaar en moesten de kinderen naar de basisschool in Noord-Sleen.

Het Plaatselijk Belang voor de inwoners van ’t Haantje en Kibbelveen is voortgezet en viert in 2020 haar 90-jarig bestaan omlijst met feestelijke activiteiten. Hiervoor zoekt het bestuur helpende handjes die deze bijzondere dag extra mooi kunnen maken en aan alle dorpsgenoten een prachtige en herinneringswaardige dag kunnen bieden.

Heb jij leuke ideëen? Of wil je deze dag sponsoren? Neem dan contact op met bestuur op via plbelang@gmail.nl of via ons contactformulier.