Annulering Jaarvergadering Plaatselijk Belang 5 oktober 2020

Wegens recente ontwikkelingen van het corona virus is door het bestuur besloten de geplande jaarvergadering niet door te laten gaan. Via het dorpskrantje Hanengekraai zijn de inwoners geinformeerd. Mensen die zich eerder hebben aangemeld om de vergadering bij te wonen zijn per email op de hoogte gesteld van deze annulering.

Wij vinden het natuurlijk niet leuk de vergadering op te schorten, maar doen dit voor de veiligheid van onze inwoners. Er zal door het bestuur bekeken worden hoe de vergadering op een later moment kan plaatsvinden. Uitstel naar verdere datum of communiceren op papier of digitaal. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.