8 juli: Openbare bijeenkomst Wijk- en dorpenronde ’t Haantje-Kibbelveen & Noord-Sleen

Maandagavond 8 juli 20.00 uur is er een openbare bijeenkomst Wijk- en dorpenronde ’t Haantje-Kibbelveen & Noord-Sleen. Vanuit de gemeente zal vertegenwoordiging aanwezig zijn. De bijeenkomst vindt plaats in Noord-Sleen bij Restaurant & Zalencentrum Wielens. Wij nodigen dus onze bewoners uit om deze bijeenkomst bij te wonen en om mee te kunnen praten over de diverse dorpsbelangen. Ook vanuit het bestuur Plaatselijk Belang ’t Haantje-Kibbelveen zal vertegenwoordiging zijn en hebben zij diverse agendapunten die aan de orde zullen worden gesteld. Tot ziens dus op de 8ste in Noord-Sleen!