4-6-2019: 1e bijeenkomst feestcommissie over plannen 90-jaar jubileumfeest ’t Haantje heeft plaatsgevonden.

De feestdag staat gepland op een zaterdag in juni 2020. Datum en programma volgt op een later moment. Meld je aan om ook deel te nemen en invulling te geven aan deze bijzondere dag. https://www.thaantjekibbelveen.nl/feestcommissie/